วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบท้ายบทที่ 7 การประมาณค่า


คำสั่ง จงแสดงวิธีทำ
1. ดาวเสาร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว 35,012 กิโลเมตรต่อวินาที ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว
4,347 กิโลเมตรต่อวินาที จงหาว่าความเร็วที่ดาวเสาร์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นกี่เท่าของความเร็วที่ดาวพุธโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์
วิธีทำ
2. ตึก A มี 82 ชั้นแต่ละชั้นสูง 2.87 เมตร ตึก B มี 97 ชั้นแต่ละชั้นสูง 2.3 เมตร ตึก A และ ตึก B สูงต่างกันประมาณ
กี่เมตร
วิธีทำ

3. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 3,882 คน มีคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักเรียนทั้งหมด 58 เครื่อง จงหาว่าโดยเฉลี่ย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง บริการนักเรียนประมาณกี่คน
วิธีทำ
4. เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งติดราคาขายไว้ 57,500 บาท
4.1 ถ้าซื้อด้วยเงินสดได้ส่วนลด 9.25 % ของราคาที่ติดไว้ จงหาว่าถ้า ซื้อเงินสดได้ส่วนลดประมาณกี่บาท
วิธีทำ4.2 ถ้าซื้อด้วยเงินผ่อนจะเสียดอกเบี้ย 25 % ของราคาที่ติดไว้ จงหาว่า ถ้าซื้อเงินผ่อนจะเสียดอกเบี้ยประมาณกี่บาท
วิธีทำ
5. ช่างทำมุ้งลวดคำนวณความยาวอะลูมิเนียมสำหรับทำกรอบรอบขอบหน้าต่างแต่ละบานซึ่งกว้าง 2.3 เมตร สูง 3.4
เมตร จำนวน 14 บาน ใช้อะลูมิเนียมทั้งสิ้นประมาณ (2+3)×2×10 เมตร นักเรียนคิดว่านายช่างคนนี้ใช้การประมาณ
เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ